Kontakt

Kde nás nájdete

Electroland.sk
Electroland.sk
Cesta Slobody 455
Vinica 991 28
IČO:
46845721
DIČ:
2023623833
IČ DPH:
SK2023623833

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vo vložke číslo 23166/S.

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.
č.ú.:
5037105175/0900
IBAN:
SK9009000000005037105175
SWIFT:
GIBASKBX
Mobil:
0908/388883
E-mail:
shop@electroland.sk

Príjem objednávok cez e-shop: nonstop

Prevádzková doba:

Pondelok až Piatok od 8.00 do 17.00 hod

Zodpovedný vedúci: Roland Tóth

Prevádzka:

Electroland s.r.o., Cesta Slobody 455, 991 28 Vinica

Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 01 Banská Bystrica 1, tel.: 048/412 49 69, e-mail: bb@soi.sk

Telefón
+421908388883

Kontaktný formulár