Postup nákupu na splátky

 1. Vložte si tovar do košíka
 2. Pri nákupe viacerých tovarov sa vráťte na výber tovaru
 3. Pri Spôsob platby si vyberte možnosť „Home Credit“
 4. Zaškrtnete políčko „Prečítal som si Všeobecné obchodné podmienky a porozumel som im" a kliknite na „Pokračovať
 5. Budete automaticky presmerovaný/á na stránky Home Credit
 6. Vyberte typ úveru, počet mesačných splátok a typ poistenia. Stlačte  najprv Spočítať a potom Pokračovať.
 7. Vytlačte si  Formulár o zmluvných podmienkach - tento formulár slúži iba pre Vašu  potrebu.  Stlačte Pokračovať. Vždy je nutné najprv stlačiť Tlač  a až potom Pokračovať.
 8. Zaznačte súhlas s úverovými podmienkami a s obsahom poistnej zmluvy. Zvoľte Pokračovať.
 9. Vyplňte svoje osobné údaje a zaznačte súhlas s ich spracovaním. Stlačte Pokračovať a skontrolujte zadané údaje.
 10. Pokračujte vo vypĺňaní formulára, vysvetlivky nájdete v žltých rámikoch, ak ste rámik vyplnili správne, zasvieti zelená odrážka, ak ste pole vyplnili nesprávne, zasvieti červený krížik.
 11. Po vyplnení celého formulára žiadosti o úver stlačte „ODOSLAŤ ŽIADOSŤ“ odošlete zmluvu na posúdenie.
 12. Na konci je potrebné kliknúť na zelené tlačítko na presmerovanie späť na Našu stránku, len vtedy je zmluva správne vyplnená. Obratom Vám bude oznámené, či je úver schválený, zamietnutý, alebo či je nutné ho posúdiť operátorom.
 13. V prípade schválenia Vám bude elektronickou poštou zaslaná úverová zmluva s úverovými podmienkami, formulár o zmluvných podmienkach a Manuál zákazníka.

O výsledku schválenia úveru Vás budeme štandardne informovať e-mailom do 20 minút. V niektorých prípadoch to trvá aj niekoľko dní. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke Home Credit.